A yw Camesgoriad Bwyd Pomegranate yn ystod beichiogrwydd? Ffrwythau sy'n Achosi Camesgoriad

Yn yr erthygl hon, lle rydym yn ateb cwestiynau fel a yw bwyta pomegranate yn ystod beichiogrwydd yn achosi camesgoriad a pha ffrwythau sy'n cynyddu'r risg o gamesgoriad, cewch wybodaeth ddiddorol am rai ffrwythau sydd mewn perygl o gael eu bwyta yn ystod beichiogrwydd.

A yw Bwyta Pomegranate Yn ystod Beichiogrwydd yn Achosi Camesgoriad? Pa Ffrwythau sy'n Peryglus Yn ystod Beichiogrwydd?

Beichiogrwydd mae bwyta pomegranate yn ystod y cyfnod yn amddiffyn y baban a'r fam. Beichiogrwydd cyntaf argymhellir ei fwyta'n rheolaidd o wythnos yr wythnos. Iddewef Mae bwyta pomegranate yn ystod beichiogrwydd o fudd i ddatblygiad babanod Dywed. Felly, darparu'r fitaminau angenrheidiol i'r corff gan ddefnyddio pomegranate Ddarperir. Gyda dilyniant beichiogrwydd, mae edema yn digwydd yn y corff. Taflu'r edema hwn i ffwrdd Dylid bwyta 1 cwpanaid o sudd pomegranate bob dydd. Hefyd darperir ychwanegiadau fitamin i'r corff drwy ychwanegu pomegranate at saladau.

Potasiwm Pomegranate ymhlith y ffrwythau sy'n ddefnyddiol ar gyfer datblygiad y corff a'r esgyrn. Mae'n amddiffyn rhag clefydau'r ffliw gyda fitamin C ynddo. Arbennig yn ystod beichiogrwydd, mae mamau beichiog yn fwy agored i germau. Argymhellir defnyddio pomegranate i gynyddu ymwrthedd y corff. Nid yw bwyta pomegranate yn ystod beichiogrwydd yn newid y rhyw Pam lai. Mae'r asid folig a'r mwynau sydd ynddo yn iachach mae'n caniatáu iddo ddatblygu. Ar yr un pryd, mae diffyg haearn yn cael ei ddileu gan pomegranate.

A yw Bwyta Pomegranate Yn ystod Beichiogrwydd yn Achosi Camesgoriad?

Beichiogrwydd Dylid cymryd pob bwyd a gymerir i mewn i'r corff yn ystod y cyfnod yn ofalus ac o dan oruchwyliaeth meddyg. Gall bwyta bwyd amhriodol niweidio'r baban neu achosi camesgoriad. Mae cwestiynau fel a yw bwyta pomegranate yn ystod beichiogrwydd yn achosi camesgoriad yr ateb gorau yw ei fod yn ddefnyddiol iawn i'r baban. Bwyta pomegranate yw'n achosi unrhyw ddigwyddiadau camesgoriad. Prynwyd yn ystod beichiogrwydd yn unig argymhellir defnyddio digon o faetholion. Gofyniad pomegranate dyddiol 1 neu tua 1 cwpan. Cymryd mwy yn ystod y cyfnod hwn achosi cyfog.

Beth yw Manteision Pomegranate yn ystod Beichiogrwydd?

Gaeaf pomegranate ddyletswydd gwrth-ocsid yn y misoedd. Clefydau allanol yn paratoi'r corff sy'n gwrthwynebu ymlaen llaw ac yn cynyddu ei ymwrthedd. Felly, mae'r clefyd mae'r risg o basio yn lleihau. Rhwystr fasgwlaidd rhwystro'r galon yn ystod beichiogrwydd yn un o'r sefyllfaoedd y gellir ei weld.

Eich gwythiennau ac yn sicrhau bod y corff yn gweithio'n iawn. Mae eich pomegranate hefyd yn nodwedd amddiffynnol. Mae pobl sy'n bwyta pomegranate yn fwy tebygol o'i fwyta na'r rhai nad ydynt yn canser prin.

Pa Ffrwythau all fod yn Niweidiol i'w Bwyta Yn ystod Beichiogrwydd?

Beichiogrwydd, yn gyntaf o'r cyfnod o dri mis, yn fam ac yn fabi i fyw bywyd iach mae'n sefyllfa lle dylid cymryd gofal i fwydo ar ran yr enw. Iach yn ystod beichiogrwydd ac aros mewn siâp yw'r peth pwysicaf. Ar wahân i hyn, mae bwyta'n iach, mae hefyd yn sail i fabi. Mae'r chwarter cyntaf yn wyliadwrus o risg isel yn cael ei weld fel cyfnod i'w wneud.

Mae pob ffrwyth a llysiau, wrth gwrs, eiddo iach, ond mae rhai ffrwythau'n credir bod y defnydd yn cynyddu'r risg o gamesgoriad. Wrth gwrs am yr holl ffrwythau nid yw hyn yn wir. Dyma'r papaya, pîn-afal, cranc, wy a Mae rhai ffrwythau y dylech eu hosgoi hefyd, megis pysgod sy'n llawn mercwri.

Pa Ffrwythau sy'n Achosi Camesgoriad a Pam maen nhw'n Achosi Risg Isel?

Bydd ffrwythau y byddwn yn eu cyfrif yn fuan islaw yn cynyddu'r risg o gamesgoriad yn ystod beichiogrwydd. Gan mai nodwedd gyffredin y ffrwythau rhestredig hyn yw eu bod yn gweithredu fel ehangydd o'r servix ac yn sbarduno crebachu yn y groth. Er bod y ffrwythau hyn yn cael effeithiau o'r fath, nid yw'n golygu y byddant, pan gânt eu bwyta, yn sicr yn achosi camesgoriad. Statws maethol ac iechyd cyffredinol y fam, oedran a nodweddion genetig yw'r prif ffactorau sy'n datgelu'r risg o gamesgoriad. Mae'r rhain a bwydydd tebyg yn achosi mwy o risg sy'n bodoli eisoes.

Os dymunwch, a yw bwyta lemonau yn ystod beichiogrwydd yn achosi camesgoriad? A yw Lemon Harmful? gallwch hefyd ddarllen ein herthygl o dan y teitl "

Dyma'r Ffrwythau i'w Hosgoi Yn ystod Beichiogrwydd

Pineafal: Gall defnyddio pîn-afal amrwd neu ddŵr achosi camesgoriad, mae hyn oherwydd presenoldeb bromelain, sy'n achosi confylsion yn y groth ac yn meddalu'r servix, sy'n niweidio'r ffetws.

Papaya: Mae wedi cael ei ddefnyddio ers tro byd fel arf i'r pop ddod â beichiogrwydd heb ei gynllunio i ben. Felly, yn ystod beichiogrwydd, dylech osgoi defnyddio patala. Felly, os ydych chi'n gofyn i'r pop os yw bwyta'n achosi camesgoriad, mae'r ateb yn debygol o fod yn ie.

Pys: Gall bwyta pys yn ystod beichiogrwydd achosi mwy o wres yn y corff, a all arwain at waedu mewnol a chamgerbydau. Er nad oes ateb clir i'r cwestiwn a yw bwyta pys yn achosi camesgoriad, bydd peidio â bwyta yn gwneud i chi deimlo'n fwy diogel.

Afal gwyllt: Gall strwythur asidig yr afal gwyllt hefyd achosi crebachu yn y groth. Gall defnyddio'r afalau hyn yn ystod y cyfnod hwn achosi camesgoriadau. Felly, lleihau'r defnydd o afalau ac afalau gwyllt gymaint â phosibl yn ystod beichiogrwydd.

Ffynhonnell: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/eating-these-fruits-during-pregnancy-can-lead-to-miscarriage/articleshow/69581602.cms