Rwy'n Ymarfer Corff Ond alla i ddim Colli Pwysau, alla i ddim Colli Pwysau Pam?

Os ydych chi'n dweud eich bod chi'n ymarfer corff ond yn gallu colli pwysau neu hyd yn oed ennill pwysau, darllenwch weddill ein herthygl i ddeall pam ac ymlacio ychydig. Oherwydd gwybod y rhesymau yw'r cam cyntaf tuag at ddod o hyd i ateb.

Rwy'n Ymarfer Corff Ond Does dim rhaid Colli Pwysau

Rwy'n ymarfer, ond alla i ddim colli pwysau. dylech wybod y rhesymau cyn i chi fynd yn ddigalon ac yn bryderus, a angen i chi dynnu llwybr i'r cyfeiriad hwn. Mae ymarfer corff yn dasg anodd ac yn pwyso a mesur mae'r raddfa'n dechrau mynd i fyny yn hytrach nag yn is na'ch awydd i golli pwysau yn gallu achosi iddo dorri. Nid yw'r dyddiau y byddwch yn ymarfer corff yn gweithio allan Pan fyddwch chi'n ei weld, rydych chi'n mynd drwy lawer o emosiwn. Ond trefn ymarfer corff iach mae'n gwybod bod sawl rheswm pam y gallwch ennill pwysau hyd yn oed ar ôl dilyn Ydych? Dyma pam rydych chi'n ennill pwysau yn hytrach na cholli pwysau Dyma ychydig o resymau pam:

Rwy'n Ymarfer, ond alla i ddim Colli Pwysau. Ai dyna rwy'n ei ddweud?

Mae fel fy mod i'n ennill pwysau, heb sôn am golli pwysau, er fy mod i'n gweithio allan. un o'r rhesymau dros yr ailbrosesu yw'r bwydydd a fwyteir yn ystod y cyfnod ymarfer Corff Bwyd eich arferion yn chwarae rhan bwysig wrth gynyddu neu leihau eich pwysau. Pwysau cynnal deiet priodol i helpu gyda cholled, pwysau cyflym yn help mawr i roi. Er mwyn osgoi bwydydd llawn siwgr Monitro cyfrif calorïau popeth rydych chi'n dewis ei fwyta. Wedi'i ffrio a'i siwgrau Bwyta bwyd yw'r rhwystr mwyaf rhyngoch chi a'ch nodau colli pwysau. Rhoi dewisiadau bwyd iach eraill yn lle byrbrydau afiach Ceisiwch. Protein-ddoeth gan y byddant yn helpu i'ch cadw'n llawn am amser hir fwyta bwyd cyfoethog. Osgoi carbohydradau a bwydydd brasterog a deiet gadw at eich cynllun.

Ydw i'n Colli Pwysau ar unwaith pan fydda i'n ymarfer corff?

Efallai na fyddwch yn gweld unrhyw ganlyniadau ar ôl ymarfer un o'r rhesymau yw eich bod yn aros yn rhy fuan. Arhoswch ychydig ddyddiau ac o leiaf Dechreuwch fesur eich pwysau ar ôl ymarfer corff am wythnos. Eich ymarfer Aros am golli pwysau o ddiwrnod 1, gwyrth i ddigwydd yn gyfartal ag aros. Mae ennill pwysau yn nyddiau cyntaf ymarfer corff yn eithaf cyffredin ac gwireddu eich breuddwyd o ddechrau colli pwysau ar unwaith am lawer o resymau Mae'n anodd. Ond peidiwch â phoeni ac felly peidiwch byth â rhoi'r gorau i weithio oherwydd Yn y dyddiau canlynol fe welwch fod ymarfer corff yn helpu gyda cholli pwysau.

A yw'n Fat neu Muscle sy'n Cynyddu Wrth Ymarfer?

Ennill cyhyrau yn hytrach na cholli pwysau pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn ymarfer corff mae'n byw. Gall hyn fod o ganlyniad i wneud y math anghywir o ymarfer corff. Mae llawer o ymarferion yw symudiad wedi'i gynllunio i helpu colli pwysau, ond mae rhai symudiadau hefyd wedi'u hanelu at gynyddu faint o gyhyrau. I daflu'r pwysau gormodol hyn i ffwrdd os nad ydych yn gwybod pa ymarfer i'w wneud, mae angen i chi argymhellir eich bod yn ymgynghori â'r hyfforddwr. Cardio gan mai dyma'r ffordd gyflymaf o golli pwysau bydd yn ddefnyddiol i chi newid i ymarferion.

A yw Ymarfer Corff yn Cynyddu Edema yn y Corff?

Mae ymarfer corff yn eich galluogi i fwyta mwy o hylifau a felly, mae'n arwain at fwy o gynnwys hylif yn y corff. Ond mae'r pwysau hwn neu wneud i chi edrych fel nad ydych chi'n colli pwysau, ond dydych chi ddim yn mynd i Dyw e ddim. Yn ogystal, mae llawer o bobl yn fwy yn argymell yfed gormod o ddŵr. Weithiau mae yfed gormod o ddŵr yn ddrwg i chi gall ddychwelyd gydag effeithiau a chaniatáu i chi ennill pwysau yn hytrach na cholli pwysau. Y diwrnod gall defnyddio llawer iawn o ddŵr arwain at gadw a blodeuo dŵr. Mae eich corff yn cynnal y broses iacháu naturiol yn ystod hylif ymarfer corff osgoi yfed mwy o ddŵr nag arfer yn ystod ymarfer corff a geisio cymryd hylifau ychydig ond yn aml.

Rwy'n Ymarfer Corff Ond alla i ddim Colli Pwysau A yw'n Insomnia?

Gall peidio â chael digon o gwsg er gwaethaf ymarfer corff neu gylch cysgu afreolaidd gynyddu lefelau cortisol y corff. Profwyd bod lefelau Cortisol yn cynyddu signalau chwilod, a fydd yn arwain at fwyta mwy nag sydd ei angen ar eich corff. Mae angen i chi gael digon o oriau o gwsg i gynnal lefelau cortisol eich corff a'ch helpu i gadw at eich trefn ymarfer corff. Gallwch gyrraedd eich nod colli pwysau yn hawdd drwy ddilyn yr argymhellion uchod a pharhau â'ch trefn ymarfer corff. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn eich ymarferion yn rheolaidd, osgoi bwydydd afiach, osgoi straen, cysgu ar amser, yfed digon o ddŵr a byth colli gobaith y byddwch yn cael siâp. Os dymunwch, A fydd y Ffyrdd o Golli Pwysau yn Gweithio mewn 1 Wythnos? A yw Colli Pwysau a Myfyrio Mewn Wythnos yn Gwanhau? Gallwch hefyd adolygu'r erthyglau o'r enw Colli Pwysau drwy Fyfyrio.

Ffynhonnell