Budd-daliadau Masg Gwallt Olew Wyau ac Olew Olewydd, Rysáit a Chymhwyso

Mae manteision wyau a masgiau gwallt olew olewydd yn anghredadwy, mewn gwirionedd mae wyau yn unig yn dda i wallt, ond mae ychwanegu olew olewydd yn mynd â'r mwgwd gwallt i lefel arall. Mae manteision ysgogi olew olewydd yn rhyngweithio'n dda ag effeithiau cryfhau wyau. Mae olew olewydd yn gwneud y gwallt yn feddal, yn sidanaidd ac yn llyfn, ac mae hefyd yn atal sychder ar y pen. Bydd masg wyau gydag olew olewydd wedi'i wneud gydag offer cegin bob dydd yn gwneud eich gwallt mor anhygoel ag y byddech mewn triniwr gwallt drud.

Manteision Masg Gwallt Olew Wyau ac Olew Olewydd

Manteision mwgwd gwallt wyau ac olew olewydd sylweddau fel a ganlyn:

 • Cryfhau corff y gwallt a yn ychwanegu cyfaint at eich gwallt.
 • Mae'n arwain at dwf gwallt cyflymach.
 • Lleihau'r tebygolrwydd o golli gwallt.
 • Moisturizes y gwallt ac mae'n feddal, yn ei wneud yn olau ac yn iach.
 • Atal toresgyrn.
 • Hawdd siapio'r ddalen Ddefnyddiol.
 • Defnyddiol ar gyfer sychder dandruff a sgaldio Gall.

Rôl Wyau mewn Mwgwd Gwallt Olew Wyau ac Olew Olewydd

Sut i wneud mwgwd gwallt olew wyau ac olew olewydd Cyn i ni ei weld, gadewch i ni ddysgu sut mae wyau'n helpu i dyfu gwallt… Wyau ffynhonnell gyfoethog o brotein, sinc, sylffwr ac asid pantothenig, y mae pob un ohonynt yn gwych ar gyfer gwallt iach, sgleiniog. Wyau hefyd fitamin A, E, B a D yn llawn. Yn ddiddorol, mae wyau'n hyrwyddo twf gwallt newydd mae hefyd yn un o'r ychydig fwydydd sy'n cynnwys fitamin D, fitamin pwysig ar gyfer .

Mae wyau hefyd yn cadw'r plygiadau gwallt yn iach ac yn cymhleth B, gan gynnwys B12, sy'n helpu i atal gollyngiadau mae'n ffynhonnell gyfoethog o fitaminau. E ac E, y ddau wrthocsidyddion pwerus Mae Fitamin A yn diogelu gwallt rhag difrod radical am ddim. At hynny, asidau brasterog mewn melynwy wyau tra'n moisturio ac yn meddalu eich gwallt, y protein mewn gwyn yw cryfder a gwead y gwallt Ychwanegu.

Rôl Olew Olewydd mewn Mwgwd Gwallt Olew Olewydd ac Olew Olewydd

Mae wyau ac olew olewydd yn elfen arall o'r mwgwd gwallt Mae olew olewydd yn fwyd sydd mor fuddiol i'r gwallt ag wyau. Yn enwedig gwrthocsidyddion Mae fitamin E ac A gwerthfawr ar gyfer gwallt mewn olew olewydd, sy'n gyfoethog mewn olew olewydd, hefyd yn gyffredin Lleoli. Olew olewydd i'r gwallt Mae'r prif fanteision fel a ganlyn ar ffurf sylweddau:

 • Eich helpu i gael gwared â'r caead Fe wnaf i fe.
 • Gwallt llachar, bywiog a chryf Sylfaen.
 • Steilio gwallt hawdd yn effeithiol.
 • Sbardun ar gyfer ymestyn gwallt a yn chwarae rôl faethlon.
 • Gwella iechyd gwallt.
 • I'r lefel a ddymunir o leithder y gwallt yn cyfrannu at ei gyrhaeddiad.

Rysáit a Chynhwysion Masg Gwallt Olew olewydd ac Olew Olewydd

Ymestyn cynhwysion ar gyfer mwgwd gwallt olew wyau ac olew olewydd a Gyda'u cymysgedd, mae'r rysáit ymgeisio yn hawdd iawn. Ychydig i ychwanegu gwahanol fathau o fasgiau ar gyfer mathau sych, llwgrwobrwyo neu wallt olewog gyda sylwedd mae hefyd yn bosibl gwella.

Manteision Masg Gwallt Olew Wyau ac Olew Olewydd ar gyfer Gwallt Sych

Gwneud mwgwd gwallt wyau ac olew olewydd ar gyfer gwallt sych ffordd syml o wahanu gwyn yr wy, melynwy ac olew olewydd yw defnyddio. Ond moisturizer ychwanegol fel mêl, afocado, iogwrt neu laeth almon Cydrannau. Dyma'r cynhwysion y bydd eu hangen arnoch ar gyfer y rysáit hon:

 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 melynwy
 • 1/2 llwy fwrdd o fêl
 • 1/2 afocado aeddfed (dewisol, ar gyfer meddalach gwallt)
 • 2–3 llwy fwrdd iogwrt olewog * (dewisol, yn ychwanegu cryfder ac yn disgleirio i'r gwallt)

Defnyddio Masg Gwallt Olew Wyau ac Olew Olewydd ar gyfer Gwallt Sych

Mwgwd gwallt olew olewydd ac olew olewydd wedi'i roi ar wallt sych mae'r rysáit ar gyfer gwneud a gwneud cais fel a ganlyn: melynwy wyau mewn powlen, olew olewydd, mêl ac ati o gynhwysion dewisol dymunol eraill ar y rhestr ac yn drylwyr Cymysgedd. Gallwch hefyd ychwanegu 2–3 llwy fwrdd o ddŵr i deneuo'r gymysgedd. Os ydych chi'n defnyddio afocado, gwasgwch/trowch yn dda cyn ychwanegu.

Sut i wneud wyau a masg gwallt olew olewydd ar gyfer gwallt sych Cymhwyswch: Rhowch y mwgwd ar eich gwallt llaith o'r gwraidd i'r to. Masg gyda boncyff gorchuddiwch â thywel a'i adael yn eich gwallt am 15-45 munud, yna rinsio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio dŵr oer neu gynnes i gadw'r wy rhag coginio yn eich gwallt Wneud. Nesaf, siampŵ ysgafn a rinsio eto a sychu eich gwallt. Hyn bydd yn ddigon i ddefnyddio'r mwgwd unwaith yr wythnos neu bob 15 diwrnod.

Masg Gwallt Olew Olewydd ac Olew Olewydd ar gyfer Gwallt Normal ac Olewog Manteision

Mwgwd gwallt olew olewydd ac olew olewydd ar gyfer gwallt normal ac olewog y ffactor pwysig i gyflawni ei fanteision yw llif yr wy. Mae gennych lawer o sgaldio os yw'n cynhyrchu gormod o fraster, bydd y melynwy yn gwneud eich gwallt yn fwy llwyd gellir ei agor. Felly defnyddiwch y mewnlifiad o wyau yn y rysáit yn unig. Wy'n wyn, yn helpu i dynnu olew diangen o'r gwallt, yn lân ac yn sgleiniog Delwedd. Ond os oes gennych wallt normal neu gymysg (gwreiddiau olewog a sych awgrymiadau) defnyddir ffliw a melynwy wy gyda'i gilydd. Ar gyfer y mwgwd hwn deunyddiau y bydd eu hangen arnoch:

 • 1 wy (Gwyn yn unig ar gyfer gwallt olewog, i gyd ar gyfer gwallt cymysg ac arferol)
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 llwy fwrdd o fêl (dewisol, defnydd ar gyfer lleithder ychwanegol)
 • 1 llwy de sudd lemwn (dewisol, yn helpu i leihau olew)
 • 1 iogwrt llwy fwrdd (dewisol, cryfhau a disgleirio ar y gwallt)

Defnyddio Masg Gwallt Olew Wyau ac Olew Olewydd ar gyfer Gwallt Normal ac Olewog

Rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen a'u cymysgu'n dda. Cymysgedd i'w deneuo, gallwch ychwanegu 2-3 llwy fwrdd o ddŵr. Olewog, Normal, neu gymysg Sut i ddefnyddio mwgwd gwallt wyau ac olew olewydd i deipio gwallt: misten ac yna defnyddio'r gymysgedd o'r gwraidd i'r domen. Gyda boncyff o'ch gwallt orchuddio a lapio tywel drosto. Cadwch ef yn eich gwallt am 15 i 45 munud. Yna rinsio gyda dŵr oer neu ychydig yn gynnes a golchi'r mwgwd. Yn olaf, mae Ar ôl ewynnau a rinsio eich gwallt gyda siampŵ, mae'r cais wedi'i gwblhau.

Sylwer: Yn dibynnu ar hyd eich gwallt, gallwch wneud y rysáit gyda dwy neu haen fewnol. Gallwch hefyd ychwanegu sudd nionod/winwns os byddwch yn colli llawer o wallt oherwydd siedio a thorri. A yw Olew Olewydd yn Dda ar gyfer Colli Gwallt Os ydych chi'n Wish? Gallwch ddarllen amdano yn ein herthygl Titled Benefits of Olive Oil to Hair.

Ffynhonnell