Lliw Gwallt yn Agor yn Naturiol – Dulliau i Droi Tôn Gwallt ymlaen gartref

Mae agor lliw gwallt yn dechneg y gellir ei pherfformio'n naturiol hefyd. Yn yr erthygl hon, byddwch yn gallu dod o hyd i syniadau ac awgrymiadau ar yr hyn y gellir ei ddefnyddio gartref i droi tôn y gwallt ymlaen.

Agoriad Lliw Gwallt yn Naturiol

Mae'r rhan fwyaf o fenywod am newid lliw eu gwallt, ond maen nhw'n ymatal oherwydd bod agoriad gwallt a dyw yn niweidio'r gwallt. Mae agoriadau gwallt a dyw yn cynnwys cemegau sy'n niweidio'r gwallt. Am y rheswm hwn, mae gwahanol ddulliau o agor lliw gwallt gartref mewn ffyrdd naturiol. Y dull mwyaf adnabyddus yw dŵr siampl a haul.

Y dŵr a gewch drwy ferwi siampl sych rwbio'r cyfan dros eich gwallt. Yna gallwch fynd allan yn yr haul ac o leiaf 1 aros awr. Sudd siampl a gwallt haul troi ar y lliw yn broses lwyddiannus iawn drwy ddulliau naturiol. Gallwch wneud y broses hon gyda sawl gallwch gael y lliw gwallt rydych chi ei eisiau drwy ei ailadrodd o ddydd i ddydd.

Gyda Finegr Seidr Afal Proses Agor Lliw gwallt naturiol

Ceir finegr seidr afal yng nghartref pawb a phob math o groen gofal yn fuddiol i gosmetigau a masgiau gwallt. Lliwio gwallt gartref yw un o'r dulliau sy'n dod i'r meddwl o ran dulliau naturiol yn un ohonynt. Gallwch wneud y broses hon mewn ffordd weddol ymarferol gartref. Pan fyddwch chi'n cymryd cawod Rhowch finegr seidr afal ar eich gwallt i gyd ar ôl y golch diwethaf. Yna mae llawer o allanfa heb rinsio. Mae cyflymder troi lliw'r gwallt ymlaen yn eich galluogi i wneud y broses hon yn rheolaidd Dibynnu.

Disgleiriach Gyda Lemwn a Gwallt Golau

Proses hysbys arall o agor gwallt drwy ddulliau llysieuol lemwn yw'r dull. Lemwn yn cynyddu disgleirio'r gwallt, ecsema yn cael gwared ar broblemau fel dandruff. Yn ogystal â hyn, mae'r gwallt hefyd ar gael i droi lliw ymlaen. Mae'r chwistrell yn arllwys y lemwn i mewn i'r botel ac yn gwasgwch y cyfan dros eich gwallt. Yna cribwch eich gwallt.

Ar ôl ailadrodd y broses hon sawl gwaith, ewch allan yn yr haul ac arhoswch o leiaf awr. Mae'r broses o agor gwallt gyda lemwn hefyd yn ddefnyddiol o ran faethu eich gwallt. Bydd ailadrodd y weithdrefn hon yn rheolaidd yn cynnal eglurder lliw eich gwallt a hefyd yn diogelu eich pen rhag anhwylderau amrywiol drwy ei faethu.

Os dymunwch, gallwch hefyd edrych ar ein herthyglau o'r enw Sut i Wneud Gofal Gwallt yn y Gaeaf, Sut i Ddiogelu Gwallt mewn Tywydd Oer a Rysáit Henna Cure a Gwneud Cais yn erbyn Colli Gwallt.

Gwallt ar wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%A7