Höjer Sesame kolesterol? Fördelar med Sesam till kolesterolskador

Frågan om sesam höjer kolesterol är ett av frågetecknen i sinnet hos människor som lider av högt kolesterol. Även om sesamfrön används i bakverk och bullar, kan de också ha hälsosamma fördelar för hjärtat. Det finns dock oro för att det kan höja kolesterol såväl som fördelar.

Höjer Sesame kolesterol?

Hälsofördelarna med sesamfrön har funnits i århundraden på senare tid har dock en ökande effekt på kolesterol Om han kommer att visa det har också varit en fråga om nyfikenhet. Mestadels i kinesisk och indisk medicin Det har använts i vissa fall såsom hudinfektioner, skallighet och stärkande tandhälsa.

Sesame har också diabetes, vissa tarmsjukdomar och hög Det har också studerats i form av experimentella studier vid behandling av blodtryck. Sesam i motsats till frågan om det höjer kolesterolet har vissa studier funnit att sesamfrön bidrar också till att minska kolesterol- och triglyceridfrekvensen tros kunna göra det.

Sänker Sesame kolesterolet?

Undersöka effekten av sesamfrön på fettnivåerna i blodet det finns få studier, men resultaten är blandade. De flesta av dessa experiment är höga. individer med höga kolesterolnivåer eller triglycerider Innehåller. Under dessa studier pulveriseras 25 till 50 gram sesamfrön en gång om dagen är försökspersonerna De har utsatts för det. Eftersom sesam har en hög fetthalt, många studier Sesamfrön föredras framför de kalorier som normalt konsumeras. Så det är inte som en extra förstärkning, det är en grundläggande. sesampasta används som mat.

I vissa studier kan äta sesamfrön orsaka kolesterol och triglycerider har inte haft någon betydande inverkan på nivåerna. Men vissa studier har visat att konsumtionen av sesamfrön dagligen kolesterol mellan 8% och 16%, och totala kolesterolnivåer i genomsnitt Det har observerats att det minskar med 8%. I några av dessa experiment, hdl kolesterol och även om det finns en liten positiv effekt när det gäller triglycerider Det har inte varit en viktig indikator på avgörande bevis.

Hur påverkar sesam ditt kolesterol?

Studier på de kolesterolsänkande och förhöjande effekterna av sesam har visat sig innehålla många ingredienser som har visat sig påverka kolesterol- och triglyceridnivåer, inklusive; sesamin är den främsta orsaken till alfa-linolsyra och löslig fiber. Som det kan ses orsakar sesamfrön inte en ökning av kolesterol i sitt beslut, men kan också ha en kolesterolsänkande effekt. Överanvändning kan dock få skadliga konsekvenser både när det gäller kalorier och biverkningar. Om du vill, kommer sesamfrön att ätas under graviditeten? Du kan också granska artikeln Med titeln Benefits and Harms of Sesame In Pregnancy.

Källkod