Masg Naturiol Cartref a Ryseitiau Gofal ar gyfer Llefydd Du ac Acne

Mae masgiau ar gyfer man du ac acne yn dangos effeithiau eithaf buddiol. Yn yr erthygl heddiw, rydym wedi llunio ryseitiau a chymwysiadau o wellhad masg naturiol a llysieuol y gellir eu defnyddio ar gyfer glanhau acne a man gwan gartref.

Ryseitiau Masg Cartref ar gyfer Llefydd Du ac Acne

Gellir gweld Acne oherwydd y math o groen a'r drefn lanhau ymhlith dynion a menywod. Yn benodol, mae gwahanol ffyrdd o gael gwared ar y pwyntiau bach hyn sy'n difetha'r ddelwedd allanol. Mae'r llwybrau hyn yn eithaf syml a gellir eu defnyddio drwy wneud mygydau gartref ar gyfer man du ac acne. Fodd bynnag, cyn i bob masg gael ei wneud, dylid glanhau'r croen o'r holl fudr a'i ysgogi'n ddigonol.

Cam cyntaf glanhau'r croen yw tynnu baw o'r wyneb a gweddillion colur, os o gwbl. Ar gyfer hyn, gallwch gael help gan gynhyrchion cosmetig sy'n addas ar gyfer y math o groen. Yn yr ail gam, dylid agor porfeydd gyda chymorth tonic. Ar ôl i'r camau glanhau ddod i ben, dylid defnyddio un o ryseitiau'r mwgwd gartref ar gyfer man du ac acne.

Datrys Masg Cartref i'r Llefydd Du a Phroblem Acne

Set wedi'i gwneud ar gyfer smotiau du ar y croen gartref mae'n bosibl gwneud mygydau defnyddiol. Mae'r trafodiad yn bennaf cais di-haint yw un o'r blaenoriaethau. Mae ei chroen yn ddu paratoi ar gyfer glanhau yn y fan a'r lle ac mae gwneud y glanhau angenrheidiol yn rhagofyniad yn cael ei ystyried yn.

Er mwyn cyflawni'r gweithdrefnau hyn, mae'r mae angen ei lanhau'n dda a'i olchi â dŵr. Yna gwneud mygydau naturiol gartref ar gyfer mannau du parod yn cael ei sicrhau ei fod yn cael ei weithredu.

Masg Ryseitiau ar gyfer Dotiau Du

Cartref sy'n caniatáu dinistrio pennau du mae sawl dull masg. Mae'r dulliau hyn yn effeithiol iawn Gwelwyd.

Y rheolau hylan angenrheidiol cyn i'r mygydau gael eu gwneud yn cael ei ystyried yn rhagofyniad.

Masg wedi'i Baratoi gyda Sudd Lemwn ac Iogwrt

Du wedi'i baratoi gyda sudd lemwn ac iogwrt fel dull llwyddiannus iawn o fasg naturiol gartref ar gyfer smotiau sefyll allan. Gyda'r mwgwd wedi'i baratoi gyda chymysgedd o'r ddau, mae'n hynod o canlyniadau llwyddiannus yn cael eu sicrhau. Dau lwyaid o iogwrt a rhai (llygad penderfyniad) mae sudd lemwn wedi'i gymysgu'n drylwyr a'i roi ar yr wyneb ac eithrio o amgylch y llygaid. Yn enwedig mewn ardaloedd lle mae pennau duon yn ddwys, mae'n cael ei yrru ac yna'n sychu Disgwyl. Ar ôl sychu, mae'r croen yn cael ei lanhau drwy olchi gyda dŵr cynnes a yna cymhwysir y moisturizer. Defnyddir yr ap hwn unwaith yr wythnos neu hyd at ddwy waith yr wythnos argymhellir ei wneud unwaith.

Masg Wedi'i Baratoi carbonad

Un o'r dulliau masg naturiol mwyaf effeithiol gartref ar gyfer mannau gwan yw'r dull y gellir ei ddefnyddio fel masg a pheli wedi'i wneud â charbonad. Mae'r penderfyniad llygaid yn berthnasol i'r pwyntiau lle mae mannau gwan yn cael eu gweld yn ddwys drwy ychwanegu ychydig o ddiferion o sudd lemwn at rywfaint o garbonad a bod tylino golau yn cael ei wneud ar yr ardal gymhwysol. Yna, yn aros am bum munud, mae'r mwgwd ar yr wyneb yn cael ei lanhau â dŵr cynnes. Unwaith yr wythnos, argymhellir y mwgwd carbonad ar gyfer mannau gwan. Y ddau masg mwyaf effeithiol a wnaed gartref i fynd i'r afael â mannau gwan yw sudd lemwn, cymysgedd iogwrt a charbonad, wedi'i baratoi o gymysgedd sudd lemwn.

Ryseitiau Masg Effaith Ddwbl ar gyfer Acne a Llefydd Du

Cymysgedd Lemwn a Charbonad

Mae lemwn yn ddiraddiol iawn diolch i'r cynhwysion ynddo yn cael ei alw'n. Am y rheswm hwn, man du ac acne yw'r cynnyrch mwyaf cyfarwydd o gymysgeddau masg gartref. 1 llwy fwrdd masg wedi'i baratoi drwy ychwanegu hanner sudd lemwn at garbonad 15 y cant munud Disgwyl. Lemwn yn toddi'r olew a gronnwyd yn y croen, tra bod carbonad hefyd yn porfeydd yn helpu i ddadlwytho. Bydd y rhai sydd am ddefnyddio'r mwgwd hwn yn gallu ei ddefnyddio yn lle carbonad. gall hefyd ddefnyddio halen i'r un graddau.

Masg Iogwrt ac Oat

Cymysgedd iogwrt a cheirch wedi'u cymhwyso i groen arbennig o sensitif yn fath o fasg. Masg, 1 llwy fwrdd o flawd ceirch, sudd lemwn o'r un maint yn cael ei baratoi drwy ychwanegu. 1 i wneud y gymysgedd yn sychadwy ychwanegir llwy de o olew olewydd. Masg, 20 y cant munud ar ôl sebon, dylid ei lanhau drwy ei olchi â dŵr cynnes ac oer, yn y drefn honno.

Masgiau Clai

Mae clai wedi cael ei ddefnyddio fel glanhawr ym mhob ardal bosibl ers blynyddoedd lawer. Am y rheswm hwn, mae hefyd yn aml yn well ganddo ar gyfer problemau croen. Paratoir masgiau clai ynghyd â gwahanol gynhyrchion. Hefyd, mae dŵr Rose yn cyfuno â chlai i dynnu pennau du. Yn unol â hynny, dylid ychwanegu dŵr a finegr wedi codi ar yr un gyfradd i 1 llwy fwrdd o banty. Dylid rhoi'r gymysgedd, sydd â chysondeb y past, ar y croen ddwywaith y dydd.

Sut i wneud gofal croen gartref? Beth yw Gofal Croen a Glendid?

Pimples a dotiau du ar wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Akne