Planhigion Lleddfu Poen Naturiol, Teas Herbal, Bwydydd ac Olewau Lleddfu Poen

Erbyn hyn, mae'n well gan blanhigion, tethi llysieuol a bwydydd, sy'n cael eu hystyried yn boenus naturiol, oherwydd effeithiau niweidiol cyffuriau. Gadewch i ni edrych ar ba blanhigion sydd â phriodweddau poenladdwr naturiol yn y rhestr.

Rhestr o Blanhigion Lleddfu Poen Naturiol, Te Llysieuol a Bwyd

Peidio â'i orwneud wrth ddefnyddio planhigion rhestredig Byddwch yn ofalus ynglŷn â hyn. Gallwch hefyd ddarganfod pa blanhigion isod gallwch ddod o hyd i'r manylion ei fod yn dda am boen yng ngweddill yr erthygl.

 • Almon
 • Mefus
 • Glaswellt beautifulavrat
 • Coconyt
 • Centaury
 • Chamomile
 • Olewydd
 • Podiau
 • Olew'r Bae
 • Bathdy
 • Clove
 • Rosehip
 • Cymorth Hailemariam
 • Popio
 • Bae
 • Planhigyn wyau
 • Rosemary
 • Diflast
 • Cherry

Ar gyfer beth mae Pains yn Dda ar gyfer Planhigion Rhyddhad Poen Naturiol?

 • Almonau: Mae cur pen hefyd yn dda ar gyfer poen yn yr arennau, llid y llwybr wriol, yr arennau a'r bledren.
 • Mefus: defnyddiol ar gyfer problemau ar y llwybr wriol, y coluddyn a'r arennau. Ar y llaw arall, mae'n diogelu'r gwm, yn atal placiau ar y dannedd, yn dda ar gyfer arogleuon drwg a gwddf tost sy'n digwydd yn y geg.
 • Glaswellt Beautifulavrat: Mae'n dda ar gyfer problemau stumog, yn lleddfu poen yn y stumog.
 • Podiau: mae ganddynt fanteision ar gyfer poenau a llid sy'n digwydd yn yr arennau.
 • Coconut: Lliniaru poen yn y stumog a'r arennau. Mae hefyd yn helpu i ostwng cerrig arennau.
 • Rosemary: effeithiol o ran lliniaru poen a achosir gan rhewmatidaeth.
 • Poppy: Fe'i defnyddir yn arbennig i leihau poen yn y dannedd. Defnyddir cynhwysion gweithredol hefyd wrth adeiladu rhai poenladdwyr.
 • Olew Laurel: mae'n helpu parasitiaid i farw, yn ogystal â da am boen a achosir gan rhewmatidaeth.
 • Hodan: Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer gwddf tost hodan, sy'n effeithiol o ran lliniaru pesychu.
 • Cloves: yn arbennig o dda i dannedd, mae clofau'n cael effaith braf, tra bod fa yn cael gwared ar anadl wael.
 • Rosehip: Mae'n cynnig ateb effeithiol i broblemau fel cyworfa a rhewmatidaeth. Mae'n glanhau'r gwaed, yn lleddfu poen rhewmatidaeth.
 • Mint: Da am syrffed a phoen.
 • Cherry: mae ceirios, sydd â phriodweddau poeri cryf, yn cael effaith aspirin.
 • Chamomile: Mae'n hysbys ei fod yn dda ar gyfer cyworfa oddi ar boen.
 • Mae planhigyn eggplanhigyn: da ar gyfer poenau yn yr arennau, yn cael effaith ymdawelu.
 • Olives: Mae'n cael effaith ategol wrth liniaru poen yn yr iau.
 • Cantaron: da ar gyfer asthma a phroblemau stumog. Mae'n cael effaith gwrth-ddifrïol. Ni ddylid ei or-wneud yn ei ddefnydd.
 • Laurel: Da am boen nerfol.
 • Hayit: mae'n dda i'r boen y mae menywod yn ei brofi yn ystod y mislif.

Sut mae Cur Pen yn Mynd yn Naturiol

Sut i Liniaru Cur Pen drwy'r Herbal Naturiol Heb Ddefnyddio Meddyginiaeth, sy'n cynnwys manylion am sut i leddfu cur pen gan ddefnyddio dulliau naturiol? rydym yn argymell eich bod yn darllen ein herthygl o dan y teitl "

Poen wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fr%C4%B1_(t%C4%B1c)