Hur länge ska calluse burn stop? Hur och hur många dagar tillämpas Calluse Tape?

Hur länge ska callus burn stå och hur man applicerar callusband vad är användarrecensionerna? Vi har undersökt frågorna om calluse-bandet åt dig. Salicylsyra i vissa calluses får calluses att skala gradvis. Detta ämne ger peeling genom att öka hudens fuktighet och lösa upp de ämnen som håller ihop cellerna i huden.

Hur man applicerar callous band och hur man stoppar calluse burn

Hur länge anropen kommer att stå, typen av tejp och enligt varumärket. Därför kan hela produktförpackningen följ instruktionerna. I allmänhet används dessa brännskador endast i calluses För. För att förhindra irritation kan detta läkemedel hittas i dina ögon, näsa, mun, ljumskar eller låta den komma i kontakt med eventuella sår. I sådana regioner i 15 minuter för att undvika skadliga effekter om du omedvetet använder brännskadan rengör området med kallt vatten. Tvätta händerna efter användning.

I varmt vatten i ca 5 minuter innan brännbandet appliceras mjuka upp det calloused området och torka sedan väl. Din läkare, efter att han har varit våt, slipning för att rengöra det härdade övre lagret efter och innan läkemedlet appliceras kan också rekommendera att använda en bräda och ponza sten. Det är död hudborttagning. bara för att hjälpa drogen att fungera bättre.

Hur länge ska calluse burn stop och hur många dagar som ska tillämpas

Frågor om hur länge samtal ska upphöra och hur många dagar som ska tillämpas Det kommer upp ganska ofta. Huden runt calluses av calluses Inte, se till att du bara ansöker till den region där samtalsanvändarna finns. Band skala av den skyddande beläggningen på den och placera brännskadan på det calloused området. Följ anvisningarna för paketet. En calluse-brännskada är vanligtvis var 8:e till 48:e timme, beroende på det. Denna process är 14 dagar till 12 kan tillämpas fram till veckan. Stor mängd utanför instruktionerna Använda. Överanvändning leder inte till snabbare återhämtning bara risken för biverkningar kan öka. För att få ut mesta delen av det, använd calluse-bandet ordentligt och användning regelbundet. Om du använder calluse tejp och det inte finns någon läkning eller Om situationen förvärras, sluta använda den och sök hjälp från läkaren.

Skador och calluse bränna biverkningar av Calluse Tejp

Skadorna av calluse tejp orsakas av överdriven och omedveten användning det kan uppstå eftersom du har en känslig kropp. Calluse bränna biverkningar mild bränning kan uppstå i form av rodnad och skalning av huden. Det är möjligt. men om någon av de allvarliga biverkningarna inträffar omedelbart meddela din läkare: om hud rodnad sprider sig utanför det behandlade området, tecken på infektion (t.ex. Pus, blodig urladdning) uppstår, behandling använd inte tejpen om ett djupt sår och bränning uppstår i området och Gå till en läkare. Även om de allergiska effekterna av calluses är mycket sällsynta, på listan om du ser en signifikant allergisk reaktion, inklusive de effekter som är inblandade, kan du omedelbart kontakta en vårdgivare: klåda, utslag /svullnad (tunga/ansikte/ hals), andning snosis och svår yrsel. Dessa ämnen kan orsaka biverkningar är inte en fullständig indikator. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, till din läkare eller apotekspersonal.

Hur länge ska Calluse Burn Stop och åtgärder vidtas

Calluse tejp är i drogen för hudhälsa bör inte uppehålla sig vid samtal längre än instruktioner. Kort sagt, calluse tejp han bör inte älta mer eller mindre calluses. Även om du följer instruktionerna om du upplever ovanstående problem kommer du omedelbart att sluta använda brännskadan du bör gå till en läkare. Om du har allergier innan du köper och applicerar brännskada tala om för din läkare eller apotekspersonal på grund av calluses, allergiska problem eller kan innehålla inaktiva ämnen som kan orsaka andra sjukdomar. Diabetes calluse tejp om du har infektion, hudsår eller problem med blodcirkulationen rådgör med din läkare innan du använder den. Om du ska använda en MR-enhet, rapportera att du använder brännskadan, eftersom vissa brännskador kan innehålla metallmaterial, mr. metallämnen på tejpen under operationen kan orsaka skador.

Calluses om du är gravid eller planerar att bli gravid innan du använder den. Som salicylsyra, som kan inneslutas i brännskadorna du inte ska vara gravid när du använder ämnen. Salicylsyra, till ett ofött barn kan orsaka skada. Också om användning av calluse tejp under amning det är inte känt om kemikalierna har gått över till bröstmjölk. Under amning, också kontakta din läkare innan du använder calluse-tejp.

Interagerar calluses med droger?

Om du får samtal och tejp enligt din läkares rekommendation, läkare eller apotekspersonal kan övervaka eventuella läkemedelsinteraktioner. I läkemedel skadliga läkemedelsinteraktioner utan att använda calluse-tejp samt andra läkemedel som du använder för att skydda din läkare och apotekspersonal först information om .

Under vilka förhållanden ska ropsframkallande tejp lagras?

Calluse tejp ska förvaras i rumstemperatur, bort från ljus och fuktighet. På grund av olika företags produktion av dessa brännare kan det finnas olika lagringsförhållanden. Kontrollera produktförpackningen eller kontakta apotekspersonalen för instruktioner om hur du förvarar varumärket. Som med alla läkemedel, håll calluse-band borta från barn och husdjur. Spola inte ner brännarna i toaletten eller häll dem i avloppsavloppet om inget annat anges. Eftersom kemikalierna i sådana band och brännskador kan ge ett antal negativa effekter som förorenar miljön och skadar levande saker. Om du vill, hur tå calluses passerar, finns det ett botemedel? du kan också dra nytta av artikeln med titeln .

Källkod