X

Pryd i Roi grawnwin i fabanod a sut i'w bwydo?

Mae'r cwestiwn ynghylch pryd y rhoddir grawnwin i fabanod ymhlith y rhai sy'n meddwl tybed am ateb mamau nad ydynt am i'w plant gael eu hamddifadu o'r ffrwythau blasus hyn. Er mwyn bodloni'r chwilfrydedd hwn yn yr erthygl hon, ceisiwyd ateb y cwestiynau ynghylch sut i ddewis grawnwin i fabanod, sut i'w storio, pryd a sut i'w bwydo.

Pryd i Roi grawnwin i fabanod a sut i'w bwydo?

Mae grawnwin yn cynnwys fflavonoidau sy'n hyrwyddo iechyd y galon ac yn amddiffyn rhag colesterol wael. Hefyd, mae grawnwin yn llawn gwrthocsidyddion, ond maent yn grawnwin cramenogion coch neu dywyll sy'n cynnwys y mwyaf o wrthocsidyddion.

Credir bod grawnwin yn helpu i atal rhwystrau prifwythiynol a gwella iechyd y galon, yn ogystal ag eiddo gwrthfiotig.

A yw Babanod yn Cael Rhesins? A yw'n Niweidiol Rhoi Raisins i'r Babi?

Pa Fitaminau a Mwynau y mae Grawnwin yn eu Darparu i Fabanod?

Fitaminau:

 • Fitamin A – 92 IU
 • Plygu – 4 mcg
 • Fitamin C – 3.7 mg
 • Fitamin B1 (thiamin) – .08 mg
 • Niacin – 0.27 mg
 • Fitamin B2 (ribofflavin) – .05 mg

Mwynau:

 • Potasiwm – 176 mg
 • Sodiwm – 2 mg
 • Ffosfforws – 9 mg
 • Calsiwm – 13 mg
 • Magnesiwm – 5 mg
 • Haearn – 0.27 mg
 • Mae hefyd yn cynnwys ychydig o manganîs, copr a sinc.

A yw Babanod yn Cael Persli? Pryd all Babanod Fwyta Persli?

Sut i Ddewis a Storio Grawnwin i Fabanod?

Fel llawer o ffrwythau eraill, mae grawnwin yn sensitif iawn oherwydd eu creulon tenau iawn. Dylech eu prynu ymhen ychydig ddyddiau, yr hiraf y cânt eu storio, y mwyaf y maent yn pydru ac yn meddalu. Dewiswch rai di-hadau bob amser wrth ddewis grawnwin i fwydo eich babi. Dewiswch grawnwin sy'n pydru, yn feddal neu'n grawnwin heb eu torri. Os yw'r grawnwin yn disgyn yn hawdd o'u coesynnau, mae hyn yn golygu y byddant yn dirywio'n fuan ac nad oes ganddynt lawer o fywyd silff.

Pryd i Roi Pacifiers i Fabanod? Manteision a Niwed Pacifier

Pryd all Babanod Fwyta Grawnwin?

Mae pob rhiant yn meddwl tybed beth yw'r amser iawn i ychwanegu grawnwin at ddeiet eu babi. Nid yw grawnwin yn peri risg o alergeddau, ond maent yn achosi perygl o dagu. Un o'r problemau o ran rhoi grawnwin i fabanod yw pel grawnwin. Oherwydd eu bod yn cynyddu'r risg o foddi. Gallwch gynnig grawnwin i'ch babanod o ddechrau 6 mis oed, ond mae'n well eu plicio a'u gwasgu. Anfantais grawnwin peeling yw bod y rhan fwyaf o'i briodweddau gwrth-ocsid ac iach i'w gweld yn y silffoedd.

Nid yw rhoi grawn grawnwin uniongyrchol i'r baban yn ddewis da. Ond mae'n iawn rhoi grawnwin wedi'u rhannu'n grawnwin bach bach i fabanod sydd tua 10 mis oed. Ond cyn y mis hwn mae'n well bwydo'r grawnwin pur i'r babi.