Vår integritets- och arbetspolicy

Våra integritetspolicyer för användarna av vår webbplats är följande:

  • Användarinformationen för de användare som besöker vår webbplats registreras inte på något sätt. Därför är det inte möjligt att dela information med tredje part.
  • Ingen artikel på vår webbplats är för produktkampanj eller reklamändamål.
  • Våra artiklar skapas genom att sammanställa information från olika källor. Därför finns det ingen bekräftande myndighets åsikt att informationen i våra artiklar är helt sann eller helt falsk.
  • Det är användbart att genomföra bekräftelseforskning om den information som erhållits från våra artiklar och att rådgöra med experter på området och att tillämpa dem efteråt.
  • Att kopiera vårt innehåll och dela det i andra medier utan att visa en källa och webbplatslänk är strängt förbjudet. Om dessa regler inte följs kommer de nödvändiga förfarandena att inledas inom den rättsliga ramen.
  • Vår webbplats använder Google Adsense-annonser som en inkomstkälla och våra artiklar är inte skrivna för marknadsförings- och intäktsgenereringsändamål.