Vad är ICE FUE Hair Transplantation Method, Hur lång är det gjort?

Vad är ICE FUE hårtransplantationsmetod, hur lång tid tar denna hårtransplantationsteknik, ger vi svar på frågorna i den här artikeln. Follicular Unit Extraction är en appliceringsmetod som samlar hårsäckar med FUE hårtransplantationsmetod bestående av de första bokstäverna i orden och utför transplantation på kort tid. Tack vare denna metod utförs både spårsvarvning och rottransplantation tillsammans. Hårtransplantation utförs med denna applikation, vilket kan göras mycket annorlunda genom follikulär enhet extraktionsmetod. Det är en metod som har accepterats ganska snabbt sedan den första dagen den utvecklades. Follicular Unit Extraction, som är en antagen metod, har många fördelar.

ICE FUE Hair Transplantation Method (Follicular Unit Extraction) Applikationsteknik

Denna tillämpningsmetod utförs i tre steg. Första vävnadssamling (Grafts) på det område där håret avlägsnas vid hårtransplantation Skapar. Det andra steget är öppnandet av kanaler för plantering på huden. Det sista steget är transplantation av de resulterande hårsäckarna.

Vid hårtransplantation samlas ympkvistar som betyder vävnader på det område där håret avlägsnas. I slutet av samlingen, på en mycket kort tid mätt i sekunder och samtidigt öppnas båda kanalerna och hårfollikeln sätts in. I andra normala appliceringsmetoder utförs dessa åtgärder två gånger och i separata tillämpningar i en avverkad swond.

Uppgifter om ICE FUE-metoden

En lokalt stylade bedövningsmedel till området där håret kommer att tas Gäller. Rötterna som ligger i det område där håret på huden kommer att tas är De lossas båda med hjälp av enheten och tas sedan individuellt. Du kan inte få viss vävnad i de insamlade hårsäckarna och eftersom hårsäckarna är Därför utsätts det för en liten separationsprocess. Då är du redo för plantering. kommer att tas in. Follikulära enhetens extraktionsmetod har en eftersom det inte har några problem kallas rötterna som ska förberedas IMPLANTAT en efter en placeras genom kända medicintekniska produkter. Utan att vänta plantering startas också.

Kvalificerade specialistläkare rötter i hårbotten Platser. Tack vare sin speciella design är dess struktur ganska tunn och spetsig tack vare implantatverktyget är hårsäckarna med den mest idealiska formen har förmågan att placera. Hårsäckar med läkarens kompetenta hand är en tillåten form och vinkel mot huden. Genom den här enheten kan du de pressade rötterna är väl placerade inuti huvudets hud. Å ena sidan läkaren medan transplantationsprocessen utfördes, å andra sidan, de sönderdelas hårsäckarna placeras i en penna. Således minimeras roternas väntetider Det kommer att minskas. Lägsta tack vare follikulär enhetsextraktionsapplikation mycket snabbt på hårets hud som ska transplanteras för att skadas en läkningsprocess uppstår.

Fördelar med Follicular Unit Extraction Application

Tack vare denna metod kan en mycket frekvent transplantation göras tack vare hårtransplantationen som ska utföras. Frekvent plantering gör också att det förvärvar ett naturligt utseende. Tack vare metoden minimeras förlusten av hårfollikeln både under transplantation och eftersom rötterna väntar på mycket kort tid. Eftersom det gör det enkelt att ge både vinkel och riktning genom pennan där håret planteras, kan det forma hårsäckarnas vinklar för att planteras mycket lättare. Tack vare denna metod, som ger möjlighet till direkt transplantation till behovsområdet utan att orsaka någon skada på det befintliga håret i huvudet, ger det fördelen att kunna transplantera även hos personer vars hår inte har kastats helt. Under transplantation borras ett hål lika stort som hårets rot. Operationen övervinns med minimalt avfall.

Andra artiklar du hittar på vår webbplats:

Vilka är fördelarna med valnötsgardiner? Valnötsmembran för akne, akne, lunga

Fördelar med äpplen och skador på äpplen

Hårtransplantation på wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%A7_nakli