Beth yw niwed chwilod lemwn garlleg i'r stumog.

Yn ein herthygl ar niwed lemwn garlleg wedi'i halltu i'r stumog, pwysleisir sut mae'r gymysgedd hon yn effeithio ar y stumog. Gelwir chwilod garlleg a lemwn yn ddwbl sy'n gwella problemau amrywiol, yn enwedig clefydau cardiofasgwlaidd. Mae gan y cyrch hwn, sy'n hawdd ei baratoi gartref, fanteision diddiwedd ond mae ganddo hefyd niwed posibl. Wrth adeiladu'r iachâd, mae angen 2 liters o sudd lemwn pur wedi'i wasgu'n ffres, 40 clof o garlleg wedi'i blicio a jar na fydd yn cael golau tywyll.

Sut i Wneud Chwilod Lemwn Garlleg?

Dylid llenwi lemonau wedi'u gwasgu mewn jar tywyll a ni ddylid ychwanegu dŵr. Dylai'r sudd lemwn sydd wedi'i wasgu fod tua 8 cwpan. Yn nes ymlaen, Dylid plicio a gwasgu 40 clof o garlleg canolig eu maint. Ac mae'r garlleg yn y jar. dylid ei gadw am 25 diwrnod mewn ystafell gynnes a di-olau. Ond mae angen ysgwyd y jar bob dydd. Garlleg ar ddiwedd 25 diwrnod toddi mewn sudd lemwn a hanner cwpanaid o de hanner awr cyn gwella brecwast rhaid ei fwyta fel .

A yw Cyrlio Lemwn Garlleg yn Niweidio'r Stumog?

Mae manteision i bob iachâd. Fodd bynnag, mae defnydd gormodol, defnyddio'n hirach nag a argymhellir, yn ogystal â niwed fel budd-dal yn gallu dod ag ef. Nid yw manteision cyrch garlleg lemwn yn stopio wrth gyfrif Y manteision pwysicaf gyda'i gilydd yw agor rhwystrau i'r galon, llid fasgwlaidd dda, yn helpu i lithro ac yn cryfhau'r system imiwnedd yn cael ei alw'n. Lemwn garlleg wedi'i halltu i'r stumog mae'r niwed yn asidig ar y cyfan. Lemwn mae'r asid ynddo yn achosi llosgi yn y stumog. Achosi adweithiau alergaidd yn gallu achosi cur pen.

Niwed Hysbys o Chwilod Lemwn Garlleg

Mae chwilod lemwn garlleg yn achosi pwysedd gwaed isel. Nid yw'r iachâd hwn yn cael ei argymell ar gyfer pobl â phwysedd gwaed isel. Nid yw'r gymysgedd hon ychach yn cael ei hargymell ar gyfer pobl sy'n defnyddio meddyginiaeth pwysedd gwaed a gwahanol deneuwyr gwaed. Gan y gall achosi adweithiau alergaidd, dylid defnyddio'r iachâd hwn ar ôl cael cymeradwyaeth mewn ymgynghoriad â'r meddyg.

Yn enwedig, dylai'r rhai sydd â phroblemau stumog aros i ffwrdd o'r gymysgedd hon neu ei defnyddio mewn ymgynghoriad â'u meddyg ar ôl cael y triniaethau angenrheidiol. Fel arall, gall problemau stumog na ellir eu dadwneud ddigwydd.

Gallwch hefyd edrych ar ein herthyglau a allai fod yn berthnasol yn ein barn ni:

A yw bwyta lemonau ac yfed sudd lemwn yn ystod beichiogrwydd yn achosi camesgoriad?

Pa effaith y mae llyncu garlleg ar stumog wag yn ei chael o ran ei fanteision a'i niwed?

Garlleg ar wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1msak

Lemwn ar wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Limon