Vilka är skadorna med att äta chips under graviditeten? -Äta chips under graviditeten –

Skadorna av att äta chips under graviditeten är av stort intresse för förväntansfulla mödrar som gillar sådana snacks. Eftersom allt mamman äter ger näring för barnet i livmodern. Men vissa livsmedel har vissa effekter som kanske inte är näringsrika. Tänk om innan du överväger vilken skada en handfull potatischips kan göra.

Vilka är skadorna med att äta chips under graviditeten?

Skadorna av att äta chips under graviditeten är uppenbara för en mat som är obekväm att överkonstärka även i normala tider. Det kan inte bara höja kolesterolnivåerna för mamman, men också sänka barnets födelsevikt. Att konsumera chips under graviditeten kan potentiellt skada barnets hälsa och öka risken för att barnet föds med låg födelsevikt. Nästa gång du går till chips under graviditeten, tänk på akrylamid som gömmer sig under denna skräpmat! Eftersom akrylamid, som också finns i chips, orsakar hälsoproblem upp till cancer i höga doser.

Att äta chips under graviditeten är lika obekvämt som rökning

Akrylamid är en kemikalie som förekommer i livsmedel med höga MSG-spår eller höga kolhydratnivåer när mat utsätts för höga temperaturer under uppvärmning eller matlagning, och denna risk är potentiellt högre i bearbetade livsmedel som chips. Akrylamidhalten är högre när maten tillagas vid längre eller högre temperaturer. Faktum är att vissa studier har visat att äta chips under graviditeten kan vara lika skadligt som rökning.

Konsumtion av chips under graviditeten leder till skadligt fettintag

Förutom den höga risken för akrylamid tillverkas potatischips vanligtvis i standardfetter, som båda innehåller ingredienser som kan orsaka inflammation, såsom Omega-6-fetter, linolsyra. Dessa fetter ökar risken för att utveckla hjärtsjukdomar även under normala förhållanden. I allmänhet kan det potentiellt skada barnets tillväxt- och utvecklingsflytt, vilket är något du verkligen inte vill ta risker. Experter är också överens om att chips bör finnas med på listan över "undvikande", precis som papaya, rått kött, opastöriserad mjölk, livsmedel och andra bearbetade livsmedel.

Sista ord om skadorna av att äta chips under graviditeten

Kom ihåg att när man är gravid äter man för två. Varje ohälsosam mat du köper påverkar barnet mer än den skada det gör på dig. I vilket fall som helst måste du vara uppmärksam på allt du äter under de nio månaderna av din graviditet. En idealisk kost bör vara full av näringsämnen, vitaminer, kalcium och kosttillskott som hjälper barnet att växa. Du måste konsumera varje hälsosam mat på ett balanserat sätt. Du bör också undvika snacks som chips, som har hälsoskador även för en normal person, under graviditeten och under amning. Vilka är skadorna av chips om du vill? Är mina majschips mer skadliga än mina potatischips? du kan också kolla in artikeln med titeln .

Vilka är skadorna med att äta chips under graviditeten?

Möjliga skador på mor och barn att äta chips under graviditeten
är: – Exponering för fettsyror som är skadliga för mor och b
arn.- Låg risk för födelsevikt hos ba
rnet.- Risk för utvecklingsstörning
hos barnet.- Kardiovasku
lära problem.- Exponering för cancerframkallande
ämnen som akrylamid.- Förhöjda skadliga kol
esterolnivåer.- Risk för fysisk och psykisk skada hos barnet.

Källkod