Manteision Cumin Tea Harms a Sut i Baratoi Te Cumin?

Mae manteision te ciwmin yn chwilfrydig, gan fod ei niwed yn well na llawer o glefydau. Er bod tarddiad ciwmin yn dyddio'n ôl i'r Aifft, fe'i defnyddiwyd yn helaeth hefyd gan India. Mae Cumin yn trin dolur gwddf, annwyd, arthritis, ac mae hefyd yn helpu i dreulio. Gelwir hyd yn oed glaswellt ciwmin yn blanhigyn dadwenwyno naturiol. Dim ond drwy wneud gwydraid o de ciwmin o gysur eich cartref eich hun y gallwch elwa o fanteision ciwmin.

Manteision Paratoi Te Cumin a Defnyddio Harms

Daw manteision te ciwmin o'u cynnwys gwrth-eptig a gwrth-ocsid. Yn benodol, mae'n well lleihau twymyn wrth drin annwyd, yn ogystal â thrin nifer o anawsterau anadlu fel asthma. Diolch i'w gynnwys haearn uchel, mae'n peri iddo gael ei ffafrio gan lawer o fenywod drwy gydol y cylch mislif. Mae llawer o fydwragedd, yn enwedig y rhai yn America Ladin, yn argymell defnyddio te ciwmin i hyrwyddo genedigaeth mewn menywod beichiog. Felly, efallai ei bod yn anghyfleus ei ddefnyddio y tu allan i gyfnodau olaf beichiogrwydd.

Manteision Te Cumin

Mae rhai manteision eraill o de ciwmin yn fyr mewn sylweddau:

 • Mae'n darparu treulio iach.
 • Mae'n helpu i drin annwyd a ffliw.
 • Gwella swyddogaeth imiwnedd.
 • Mae'n cael trafferth gyda blinder.
 • Mae'n dynnwr phgoes ardderchog.
 • Gellir trin problemau anadlu a hyd yn oed anhwylderau'n llwyddiannus gyda the ciwmin, gan fod ganddynt briodweddau gwrth-septig.
 • Argymhellir yn gryf y dylid bwyta'r te hwn wrth ymladd annwyd, broncitis, niwmonia neu ddiffuantrwydd.
 • Mae te cumin yn cynnwys digon o haearn ac felly fe'i defnyddir yn draddodiadol ar gyfer trin anemia diffyg haearn.
 • Mae Colic yn nodwedd poen annoeth gref i fabanod, felly wrth edrych ar de ciwmin credir y gall leihau'r boen hon yn sylweddol.
 • Yn ogystal, mae'n hysbys bod y te hwn yn cael effeithiau gwrth-ganser ac felly mae'n well ganddo gael ei amddiffyn rhag gwahanol fathau o ganserau.
 • Gellir trin problem cysgu'n llwyddiannus gyda the ciwmin.
 • Gellir rhyddhau diymwad, fel cyfog, chwydu a dyddiadura, drwy ddefnyddio'r te hwn.
 • Mae te cumin hefyd yn cael effaith fuddiol ar haint y llwybr wriol a'r gwddf.
 • Mae hefyd yn cyflymu metabolaeth ac yn helpu i golli pwysau.
 • Gallwch hefyd ei ddefnyddio ar gyfer ffresni'r geg.

Manteision Cumin Tea Harms: Sut i Baratoi Te Cumin?

Dwy eitem sylfaenol sydd eu hangen arnoch i baratoi te ciwmin yw dŵr a llwy de o giwmin. Os dymunwch, gallwch ddefnyddio mêl, lemwn neu gallwch hyd yn oed ddefnyddio halen.

 • Cymerwch gynhwysydd ac 1 llwy de ychwanegu hadau ciwmin.
 • Tua 5 eiliad dros wres isel ei gynhesu i fyny ychydig.
 • Arllwyswch 250 ml o ddŵr yfed i mewn iddo a Ferwi.
 • Ar ôl berwi, tua 5 orchudd am funudau a gadael heb ei gyffwrdd.
 • Straen i mewn i gwpan te a chynhesu Mwynhau.
 • Mêl neu gallwch ychwanegu pinsiad o halen.

Niwed ac Effeithiau Ochr Te Cumin

Nid oes unrhyw sgil-effeithiau sylweddol wedi'u hadrodd drwy ddefnyddio te ciwmin. Fodd bynnag, mae'n well cymedroli eich cymeriant er mwyn osgoi dechrau problemau iechyd posibl. Felly, os oes gennych broblemau cronig, os ydych yn feichiog neu'n bwydo ar y fron, nid argymhellir yfed te ciwmin heb reolaeth meddyg er mwyn osgoi sgil-effeithiau niweidiol posibl. Os dymunwch, a yw'n niweidiol yfed te ffenigl yn ystod beichiogrwydd? Manteision a Harms Fennel mewn Bwydo ar y Fron a Beichiogrwydd a Ginger Tea Yn Beichiogrwydd: A yw Ginger Misleas? gallwch hefyd ddarllen yr erthyglau o dan y teitl .

Ffynhonnell 1, Adnodd 2