Beth yw Harms Throwing Razor Blades ar Coke? A yw'n Harmful i Taflu Coke Faça?

Nid yw taflu llafnau hyrddod ar Coke yn stopio yno. Fel arfer, gwelir llafnau Razor, neu sgriwiau braich, sydd â chanlyniadau niweidiol iawn ac sy'n arwydd o'r math o ymddygiad problemus, yn y glasoed. Gall newid corfforol a canfyddiadol yn y cyfnod hwn arwain at ddatblygu ymddygiad hunanddinistriol mewn unigolion ifanc. Fodd bynnag, yn sicr nid y newid hwn yw'r unig reswm. Yn enwedig, mae'r amgylchedd cyfeillgar yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ymddangosiad ymddygiad hunan-niweidio yn y glasoed. Ar wahân i'r glasoed, gall ymddygiad o'r fath hefyd fod yn arwydd o anhwylderau seicolegol amrywiol. Felly beth yw'r niwed o daflu creithiau ar y breichiau?

Beth yw Harms Throwing Razor Blades ar Coke?

Mae'r niwed o daflu llafnau rasel ar bobl sy'n crio golosg am weddill eu hoes yn cynnwys rhai sefyllfaoedd a allai adael. Mae taflu coc i mewn i'r façade yn achosi problemau corfforol i'w heithrio o leoliadau cymdeithasol ar oedran datblygedig a hyd yn oed i gall arwain at ganlyniadau, o beidio â gallu elwa o gyfleoedd gwaith. Wrth gwrs, mae pob Ni fydd ganddo'r heriau hyn. Ond er mwyn peidio â rhoi eich iechyd mewn perygl, aros i ffwrdd o ymddygiad o'r fath, os daw o'r tu mewn i wneud hynny'n ddiamod Dylech geisio cael help gan feddyg drwy siarad â'ch perthnasau am y sefyllfa.

A yw'n Harmful i Taflu Coke Faça?

Mae hyd yn oed y cwestiwn a yw taflu coc yn niweidiol ynddo'i hun Groes. Fodd bynnag, ochr yn ochr â'r cwestiwn hwn ar y Rhyngrwyd:

  • Beth ydych chi'n ei alw'n rhai sy'n taflu llafnau hyrddod yn eich braich?
  • Y myfyriwr a rasodd ei hun
  • Sut i hunan-niweidio rhywun yn ei arddegau Ymddwyn
  • Y rhai sy'n tynnu llafnau rasel ar eu braich
  • Ymlacio pan fyddwch yn torri eich hun
  • Sut ydych chi'n brifo rhywun sy'n brifo eich hun? Ymddwyn
  • Hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc Ymddygiad

Mae eu cwestiynau'n cael eu chwilio'n aml. Mae hyn yn awgrymu bod y chwiliadau fel arfer yn unigolion ifanc eu hunain, eu ffrindiau a'u rhieni. Y peth pwysicaf i roi sylw iddo yma yw mynd at bobl ifanc a'n plant sy'n arddangos ymddygiad mor annymunol mewn ffordd adeiladol. Gan y gall ymddygiad o'r fath, yn enwedig yn y glasoed, gael ei achosi gan ddryswch ym myd mewnol y plentyn, gall mynd ar eu hôl beri i'r sefyllfa beidio â ellir ei thrafod ymhellach ac arwain at ymddangosiad gwahanol broblemau meddyliol a chorfforol na ellir eu gwneud yn yr unigolyn ifanc. Felly, dylech helpu unigolion o'ch cwmpas neu yn eich teulu sy'n arddangos ymddygiad fel llafnau hyrddod braich a brwsio, ac os yw'n bosibl, cyfryngu am gymorth meddygol a therapi seicolegol.

Hunan-Niweidio Unigolion a Phlant y Glasoed

Yn enwedig, gall athrawon yn aml ddod ar draws myfyrwyr ifanc sy'n hunan-niweidio. Os byddwch yn canfod myfyriwr yn taflu llafn hyrddod yn ei fraich, dylech yn bendant roi gwybod i'ch goruchwylwyr a cheisio datblygu dull i helpu'r plentyn. Os yw teulu'r plentyn yn cynnwys unigolion sydd â diddordeb a dealltwriaeth, dylech yn bendant helpu'r teulu i ddatrys y sefyllfa. Fel arall, er mwyn darparu'r cyfleoedd triniaeth a thriniaeth angenrheidiol, dylid rhoi gwybod i'r awdurdodau perthnasol am y sefyllfa a dylid adsefydlu'r plentyn. Fodd bynnag, ni ddylid eithrio plant sy'n ymddwyn fel taflu llafnau hyrddod ac ni ddylid cosbi'r camymddygiad hwn yn ormodol, gan beri i'r plentyn symud i ffwrdd o'i amgylchedd cymdeithasol a chael ei ddal ynddo.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am fudd-daliadau a niwed drwy https://faydayarar.com/. Ffynhonnell