Cep Telefonu Baz İstasyonu Zararları: Baz İstasyonları Radyasyonu

Cep telefonu baz istasyonu zararları konusunda eskiden beri süre gelen bir tartışma vardı. Baz istasyonu çevresinde yaşayanlarda görülen çeşitli rahatsızlıkların sebebi genellikle bu istasyonların yaydığı iddia edilen radyasyona bağlanmaktadır. Peki, ama gerçekten cep telefonu baz istasyonları zararlı ve sağlığı bozan etkiler göstermekte midir, bilimsel araştırmalar ışığında bu konuyu ele aldık.

Cep Telefonu Baz İstasyonu Zararları Nelerdir?

Cep telefonu baz istasyonu sağlık zararları sıkça gündeme gelmektedir. Günümüz teknolojisinin vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen kablosuz iletişimin en temel araçlarından biri olan baz istasyonlarının radyoaktif etkileri konusunda çeşitli bilimsel araştırmalar, deneyeler ve gözlemler gerçekleştirilmiştir.

Telefon Baz İstasyonlarının Bitkiler Üzerindeki Etkileri

Cep telefonlarını kullanabilmemizi sağlayan baz istasyonları üzerinde yapılan bazı çalışmalardan elde edilen çeşitli sağlığa zararlı sonuçları madde madde aşağıda bulabileceksiniz. Hücre kulesi cep telefonu baz istasyonu radyasyonunun ağaçlara zarar verdiğini gösteren hakemli bir araştırma yayınlanmıştır. Araştırmanın öne sürdüğü görüş radyofrekans radyasyonu cep telefonu baz istasyonlarının etrafındaki ağaçlara zarar vermesine yol açtığı yönündedir.

Bitkilerde cep telefonu radyasyonundan kaynaklanan zayıf radyo frekans radyasyonuna maruz kalma analizleri, cep telefonlarından RF-EMF’ler üzerinde yapılan çalışmaların önemli bir kısmındaki verilerin fizyolojik ve / veya morfolojik etkiler gösterdiğini göstermektedir. Ek olarak, bildirilen bu çalışmalardan elde edilen sonuçları analiz ettiğimizde, mısır, bezelye, çemen otu, su mercimeği, domates ve soğan gibi bitkilerin RF-EMF’lere yani radyo frekans radyasyonlarına çok duyarlı ortaya çıkmaktadır. Bulgular ayrıca bitkilerin belirli frekanslara daha da duyarlı olabileceğini göstermektedir.

Kablosuz Ağların ve Cep Telefonu Baz İstasyonu Zararları

Cep telefonlarının ve kablosuz ağların artan kullanımı, bu cihazlarla ilişkili radyo frekansı elektromanyetik alan (RF-EMF) maruziyetinin gerçek kanserojen potansiyeli hakkında büyük bir tartışma yaratmıştır. Bazı sonuçlar RF-EMF’ye maruz kalmanın, memeli sistemlerinde DNA hasarını ve mutasyonları etkisinin olabileceğini bildirilmiştir.

RF-EMF maruziyetine daha az belirsiz tepkilerin memeli sistemlerine göre bitki sistemlerinde kanıtlanıp kanıtlanamayacağını anlamayı amaçlayan mevcut çalışmada bazı bitki fideleri cep telefonu baz istasyonu radyasyonuna maruz bırakılmıştır. Benzer şekilde gerçekleştirilen üç bağımsız deneyin sonuçları, radyasyona maruziyetten sonra en düşük SAR seviyesinde 2,3 kata ve en yüksek SAR seviyesinde 7 kata kadar artışa neden olduğunu göstermektedir.

Bulgular, cep telefonu RF-EMF frekanslarına maruz kalan diğer bitki sistemlerinde tespit edilen sitogenetik etkiler hakkındaki sınırlı sayıda veriyle uyumludur ve bu ökaryotik hücre sisteminde radyofrekans maruziyetinin DNA hasarını tetikleme yeteneğini açıkça göstermektedir. Bir deneyde de GSM 900 cep telefonu ve baz istasyonundan gelen zayıf mikrodalga radyasyonuna maruz kaldıktan sonra soya fidelerinin büyümesinin azaldığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, çevre radyasyon kirliliğinin bitkiler üzerindeki olası etkilerini araştırmaktı.

Cep Telefonu Sinyalleri ve Baz İstasyonları

Cep telefonu sinyalleri ve baz istasyonu radyasyonu arasında da büyük bir fark vardır. Cep telefonları sürekli yüksek seviye sinyal yaymazlar, en yüksek sinyal yayma anı telefonla arama yapıldığı ilk andır ve konuşma sırasında da o kadar olmasa da biraz daha fazla güçlü sinyal yaymaya devam eder. Bu yüzden kararında cep telefonu kullanımının radyoaktif açıdan zararlı olduğunu gösteren kesin bir çalışma yoktur. Ancak baz istasyonları üzerinde yapılan araştırmalara baktığımızda, baz istasyonuna çok yakın konumda bulunan bitkilerde DNA hasarları ortaya çıkabileceği görülmektedir. Ancak bitkiler üzerindeki bu deney ve gözlemlerin insanlar üzerinde de aynı sonucu verebileceği kesin değildir.

Günümüzün vazgeçilmezlerinden biri olan cep telefonlarının kullanımına devam edebilmek adına baz istasyonlarına şimdilik mecburuz. Ancak yerleşim yerlerinin baz istasyonu kurulumuna imkan tanıyacak şekilde tasarlanması onun olası zararlı etkilerinden bizleri koruyabilecektir. Dilerseniz Telefonun Yararları: Cep Telefonu, Android Telefon Faydaları Nelerdir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Araştırma Kaynağı