Budd-dal Sudd Brocoli: A yw Yfed Dŵr Broccoli yn Dda ar gyfer Skin a Systiau?

Codir mantais dŵr brocoli gyda chwestiynau fel a yw'n arbennig o dda i groen a systiau. Mae sudd brocoli yn cynnwys bwydydd iach fel fitamin A, B6 ac C a digon o potasiwm. Ond a yw manteision y maetholion hyn hefyd yn effeithio ar y sefyllfaoedd a grybwyllir?

Mantais Dŵr Brocoli i Groen a Systiau

Arbennig ar fudd sudd brocoli i groen a systiau canser, llid a rhyddhau, er nad oes ymchwil ar gael ceir astudiaethau gwyddonol amrywiol ar faterion fel ymladd radicalau. Yng ngoleuni'r astudiaethau hyn, mae rhywun yn meddwl tybed a ydynt o fudd i'r croen neu'n dda i systiau gellir cael syniad mewn ymateb i'r hyn sy'n cael ei gael. Er enghraifft, mewn rhai astudiaethau labordy radicaliaid am ddim, sy'n ffynhonnell llawer o glefydau, mewn dŵr brocoli niwtraleiddio gwrthocsidyddion, yn lleihau llid yn y corff, ac yn gwelwyd ei fod yn lleihau'r gyfradd twf. Ffynhonnell yr effeithiau hyn yw brocoli a honnir bod y sudd broccoli a gynhwysir yn y sylwedd kaempferol. Er bod yr astudiaethau hyn yn dda i systiau neu'n fuddiol i'r croen er nad yw'n cael ei ystyried yn fantais uniongyrchol i sudd brocoli, mae'r clefydau hyn gellir dod i'r casgliad hefyd y gallai fod yn ddefnyddiol ar gyfer.

Budd Sudd Brocoli

Mae mantais dŵr brocoli hefyd yn yw'n gyfyngedig. Mewn arbrawf newydd ar 960 o bobl, sudd brocoli â llysiau eraill sy'n cynnwys gwrthocsidyddion fel kaempferol mae'n ymddangos y gall dilyn deiet hefyd leihau'r gostyngiad mewn cryfder meddyliol. Felly, drwy gymysgu sudd brocoli â llysiau gwyrdd tebyg, gwneud diod ac yfed yn y bore yn faethlon ac yn rymusol bydd yn opsiwn braf i gael effaith.

Manteision Eraill Yfed Sudd Brocoli

Ni brofwyd mantais yfed sudd brocoli yn rheolaidd mae hefyd yn denu sylw gyda nodweddion eraill. Er enghraifft, sudd brocoli, gwaed coch celloedd yn cynnwys haearn, a all helpu i gynhyrchu myoglobin a hemisfobin. Mae haearn yn gweithredu fel cludiant ocsigen, a chelloedd sy'n cael digon o ocsigen a felly, mae'r croen yn mynd yn iachach. Hefyd fitamin K mewn sudd brocoli cynnwys y gwaed i glot mewn ffordd iach a'r risg o waedu yn helpu i leihau, ond hefyd y losin ar y croen, yn caniatáu i gleisiau a chlwyfau wella'n gyflymach.

Manteision Sudd Brocoli i Esgyrn a Dannedd

Yr un faint o galsiwm a geir mewn dŵr brocoli mwy, yn enwedig i'r rhai sy'n cael problemau gyda lactos a geir mewn llaeth yn dod yn ddiod bwysig. Gellir dod o hyd i galsiwm mewn sudd brocoli hefyd mewn arthritis a Osteoporosis yn ymladd problemau ysgerbydol ac yn cadw esgyrn a dannedd yn iach manteision o aros.

Mantais Dŵr Brocoli i'r Croen

Cynhyrchir manganîs mewn dŵr brocoli gan fetelaeth cellog gwrthocsidyddion sy'n helpu i atgyweirio difrod a achosir gan gynhyrchion isgynhyrchion gwenwynig mae'n elwa o actifadu. Carbohydradau a phroteinau manganîs cyfrannu at gryfhau esgyrn a gwella clwyfau corff iachach ac felly croen mwy bywiog ac iach yn eich helpu i ennill.

Manteision Dŵr Brocoli i'r Llygaid

Wedi'i alw'n lwtein a zeaxanthin mewn dŵr brocoli carotenoidau i'w cael, yn enwedig i gryfhau gweledigaeth y nos yn y lle cyntaf yn cynnal y strwythur llygaid iach cyffredinol ac yn diogelu'r llygaid rhag heintiau, llygryddion amgylcheddol ac yn ei wneud yn fwy gwrthwynebus i olau haul gormodol.

Sut i Baratoi Sudd Brocoli

Er mwyn gweld manteision sudd brocoli, mae angen i chi mae'n bwysig iawn paratoi. I'r camau paratoi sudd brocoli canlynol a bydd cydymffurfio'n llym â'u technegau yn cynyddu eich budd.

  • Golchwch y brocoli'n drylwyr i ganiatáu i fudr, mwd a hyd yn oed lyngyr fynd allan o'r blodau gwyrdd tywyll hyn.
  • Os ydych am fflagio sudd brocoli pur, gallwch ychwanegu sleisys afal, gellyg neu fawn.
  • Os oes gennych gymysgedd yn lle suddwr, torrwch y brocoli yn ddarnau bach ar ôl golchi'n dda. Dechreuwch y cymysgedd a grilio'r brocoli nes ei fod yn drwchus neu'n hollol bur.
  • Ond bydd hyn yn well os yw'n bosibl defnyddio suddwr yn hytrach na chymysgydd. Oherwydd bod torri llysiau neu ffrwythau a thynnu ei sudd yn arwain at golli llawer o sylweddau defnyddiol, ond bydd tynnu ei sudd drwy wasgu neu wasgu yn helpu i gadw maetholion defnyddiol.

Yn olaf, efallai y byddwch yn profi llosg calon wrth yfed sudd brocoli oherwydd bod angen amser ar eich system dreulio i addasu i gynhyrchu asid llai stumog. Yn ffodus, mae calsiwm mewn broccoli yn gweithredu fel gwrthasid naturiol i leddfu problem llosgi calon. Manteision Bwyta Broccoli Yn ystod Beichiogrwydd – Pwysigrwydd Broccoli yn Beichiogrwydd a Pha Lysiau y dylid eu Rhoi i Fabanod? Gallwch hefyd ddarllen erthyglau o'r enw Llysiau Babanod yn ôl Lliw.

Ffynhonnell 1, Adnodd 2