Gweler yr Erthygl hon gan y rhai sy'n Dweud Dydyn nhw ddim yn gallu Llyncu Beth sy'n Dda i Gwddf Sore

Mae'r cwestiwn o'r hyn sy'n dda ar gyfer dolur gwddf yn un o'r cwestiynau y mae pobl sy'n dioddef o heintiau llwybr anadlu uchaf fel tonsilitis a ffayngitis yn aml yn gofyn am atebion. Yn yr erthygl hon, yr ydym wedi bod yn ceisio ateb y cwestiwn beth sy'n dda ar gyfer dolur gwddf a phroblem llyncu a sut i ddefnyddio dulliau naturiol llysieuol.

Beth sy'n Dda i Gwddf Dolurus Alla i ddim Llyncu

Mae cwynion am ddolur gwddf o bryd i'w gilydd. Mae llawer o bobl yn chwilio am atebion i'r cwestiwn beth sy'n dda ar gyfer chwyddo'r gwddf. Gwneir camgymeriadau ar gyfer dolur gwddf sy'n cael eu hystyried yn wir ymhlith y cyhoedd. Gyda gwybodaeth anghywir, gall problem dolur gwddf barhau am amser hir.

Mae'r rhai sy'n profi dolur gwddf yn cymryd meddyginiaeth am y tro cyntaf o dan oruchwyliaeth meddyg argymhellir triniaeth. Mae'n debyg i gael gwddf tost gartref heb fynd at y meddyg. gymryd amser. Wrth gymhwyso'r dulliau cywir gartref, Gellir ei osgoi. Dolur gwddf i anhawster wrth fwyta ac yfed Achosion. Mae hyn yn gwneud bywyd bob dydd yn anodd iawn.

Beth sy'n dda ar gyfer dolur gwddf: Cyngor Llysieuol gartref

Nid argymhellir yfed diodydd poeth mewn gwddf tost. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ateb y cwestiwn beth sy'n dda ar gyfer poen tonsil. Ond mae'n un o'r camgymeriadau sy'n cael ei ystyried yn wir. Mae'n anniddigrwydd i'r gwddf wrth fwyta diodydd poeth. Gyda'r anniddigrwydd sy'n digwydd, mae'r gwddf tost yn cynyddu ac yn oedi'r broses wella.

Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd i'r gwddf tost fynd i ffwrdd. Bathdy diodydd fel lemwn, linden, sinsir mêl ar dymheredd yn agos at yr oerfel argymhellir bwyta. Mwy oer i atal dolur gwddf meddygon sy'n argymell bwyta bwyd a diodydd. Gwddf Sioc i'r gwddf pan fydd rhywun sy'n teimlo'r boen yn bwyta hufen iâ yn gyflym ac atal haint.

Bwyd a Diodydd mewn gwddf tost

Pan fydd gwddf tost yn digwydd, mae'n effeithio ar fywyd bob dydd. Mae poen yn ei gwneud hi'n anodd bwyta yn ogystal ag yn anodd ei lyncu. Mae'r mesurau sydd i'w cymryd ar y dechrau yn atal dolur gwddf. Drwy osgoi bwyd a diodydd poeth, gall y person atal y gwddf tost rhag mynd yn ei blaen. Os nad yw'r gwddf tost yn mynd heibio er gwaethaf y mesurau a gymerwyd gartref, dylid ymgynghori â meddyg. Ni ddylid gofyn am wrthfiotigau hyd yn oed os nad yw'r meddyg teulu'n ysgrifennu. Dylid defnyddio meddyginiaethau a ysgrifennwyd gan feddyg y teulu yn rheolaidd. Mae cyffuriau nad ydynt yn cael eu defnyddio'n rheolaidd hefyd yn effeithio ar y broses driniaeth.

Ar gyfer tonsilitis, gallwch hefyd elwa o'n herthygl Beth yw Plantiau Inflammatory a Teas Drying, Beth sy'n Dda i'w Heintio.

Tonsiliau ar wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Bademcik

Tonsilit ar wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Tonsilit

Fferyllyngitis ar wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Farenjit