ಲಾಗಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ದಿಗ್ಗಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಅಜ್ಞಾತವಲ್ಲದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಂಪುಜಾಲವು ಲಾಗ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೈರಿ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… .

ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು?

ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಲು ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. "ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜನಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದೈನಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಲಾಗಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಠ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೈನಂದಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಳಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ವಿರಮಿಸಿ, ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಜನರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದನ್ನೇ.

ಸ್ಮರಣೆ ಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಡೈರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭ. ಆಗ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಒಂದು ಸುಂದರ ವಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

ಡೈರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಲಾಗಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನುಭೂತಿಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಇತರರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರೀರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೈರಿಗಳು ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ-ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಗದಿಮಾಡಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಗದಿಮಾಡಿದ ಗುರಿಗಳಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗದೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಫೋನ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು

ಲಾಗಿಂಗ್ ನಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಡೈರಿ ಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಡೈರಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ
ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.- ಭಾವನಾತ್
ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅನುಭ
ೂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.- ಶಿ
ಸ್ತು ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
– ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು
ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ.- ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ